Buurtsport Brussel

Buurtsport Brussel

Buurtsport Brussel biedt op inclusieve, duurzame en toegankelijke wijze kansen tot sport en beweging voor alle mensen in maatschappelijk kwetsbare buurten en verkleint de afstand tot de arbeidsmarkt voor mensen met beperkte tewerkstellingskansen.

  • Hovenierstraat
  • sportaanbod
  • kantooruren